Follo Lokalmedisinske Senter er lokalisert på Ski sykehus, hvor vi leier lokaler av Akershus Universitetssykehus. Vi er et interkommunalt senter drevet av 6 eierkommuner: Ski, Oppegård, Ås, Frogn, Enebakk og Nesodden.

Senteret er en del av kommunenes akutt tilbud og betsår av telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Telefonsentral/legevakt:

Når du ringer legevaktstelefonen vil du få snakke med kvalifisert helsepersonell som vil innhente informasjon om deg. Denne informasjonen avklarer om du kan få råd på telefon, eller om det er nødvendig at du kommer til legevakten, eller om det er så alvorlig at du må hentes med ambulanse.