Beskrivelse: C:Usersoyvkra01AppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.OutlookFESHWG5ILogo LMS versjon 2 WEB.PNG
Møteplan for styremøter i Follo LMS 2018, møtene avholdes fra kl 16.30 -kl 18.30.

 

Dato

Aktuelle tema/saker

22. Januar 2018

Statusrapport

Presentasjon av handlingsplan for 2018

15. Mars – styreseminar Kl 8.30-16.00

Styremøte kl 8.30-9.30

deretter felles styreseminar med styret, ledergruppen og tillitsvalgte.

Styremøtet: Statusrapport aktivitet og økonomi

Behandle årsmelding og årsregnskap

Styreseminar: Agenda utarbeides, gjennomgang av styringsmodell

Gjennomgang av klager 2017

24. Mai

Statusrapport aktivitet og økonomi

4. juni

Statusrapport aktivitet og økonomi

 

30. August

Statusrapport aktivitet og økonomi

Behandle økonomi og handlingsplan

1. utkast til beredskapsplan

18. Oktober

Statusrapport aktivitet og økonomi

Diskusjon rundt framtidige lokaler legevakt

Etiske retningslinjer Follo LMS

 

13. Desember

Statusrapport aktivitet og økonomi