Styret for Follo lokalmedisinske senter IKS

 

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Torsdag 13.12.18 Kl 16.30-19.00

Sted: Ski sykehus, møterom døgnpost 3dje etg serveres litt julemat

 

DAGSORDEN:

 

Styrets møteplan 2018, se vedlegg

 

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder

 

 

Vedlegg

38/18 Protokoll

39/18 Orienteringssaker

40/18 Status aktivitet og regnskap

42/18 Sak etiske retningslinjer + selve retningslinjen

43/18 Plan for vurdering av fremtidsrettede lokaler

Møteplan 2019