Beskrivelse: C:Usersoyvkra01AppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.OutlookFESHWG5ILogo LMS versjon 2 WEB.PNG

 


Styret for Follo lokalmedisinske senter IKS

 

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Torsdag 18.10.18 Kl 16.30-19.00

Sted: Ski sykehus, møterom døgnpost 3dje etg

 

DAGSORDEN:

 

 

 

 

 

 

 

Styrets møteplan 2018, se vedlegg

 

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder

 

 

Vedlegg

31/18 Protokoll

32/18 Orienteringssaker

33/18 Status aktivitet og regnskap

34/18 Saksgrunnlag beredskapsplan inkludert selve beredskapsplanen

35/18 Protokoll fra møte i representantskapet

Møteplan 2018