Styret for Follo lokalmedisinske senter IKS

 

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Tirsdag 22.1.19 Kl 16.30-19.00

Sted: Ski sykehus, møterom døgnpost 3dje etg

 

DAGSORDEN:

 

Styrets møteplan 2019, se vedlegg

 

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder

 

 

Vedlegg

2/19 Protokoll

3/19 Orienteringssaker

4/19 Status