INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Mandag 4.6.18 Kl 17.00-19.00

Sted: Ski sykehus, møterom ved gastrolab

 

DAGSORDEN:

Tekstboks: Styrets møteplan 2018, se vedlegg

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder