Follo Legevakt - Hovedinngangen Ski sykehus

LEGEVAKT

Legevakten tar imot pasienter fra kl 1800 til kl 0700 alle hverdager. På helg og helligdager er legevakten døgnåpen. På natten er hovedinngangen låst og du må ringe på dørklokken.

Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.

Alle pasienter som kommer til legevakten vil bli vurdert og prioritert av sykepleier etter alvorlighetsgrad. Du kan derfor oppleve at noen som kom etter deg, blir behandlet før deg.

For helseplager som har vart en stund uten akutt forverring, fornying av resepter, spørsmål om sykemelding, kontroll av kroniske tilstander mm må du ta kontakt med din fastlege.