På dagtid formidler legevaktsentralen kontakt til daglegevakten dersom du trenger lege raskt og din fastlege ikke er tilgjengelig.
Legevaktsentralen gir råd og veiledning og forbereder kontakt med daglegevakt/ legevakt når det er nødvendig.
Publikum oppfordres til å ta kontakt med fastlege eller fastleges vikar på hverdager.

Vi oppfordrer alle til å ringe på forhånd slik at vi kan yte best mulig hjelp.

Legevakten er for alle - men ikke for alt!
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente på vurdering/ behandling hos fastlegens ordinære kontortid. Dette kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller forverrede symptomer som:
• Smerter i brystet eller magen
• Pustevansker
• Nedsatt allmenntilstand hos barn
• Alvorlig psykisk sykdom
• Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet
• Akutt skade som kutt og mistanke om brudd i ben/ arm


Legevakten er ikke ment for deg med vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring, sykemelding eller forlengelse av denne, helseattester, fornying av resepter eller kontroll av kroniske sykdommer. Da bør du kontakte fastlegen. Hvis du kontakter fastlegen hjelper du samtidig til med å forkorte ventetiden på legevakten.

Ved ankomst
Henvend deg i ekspedisjonen. Vent på tur og/ eller til helsepersonellet åpner døren.

Ved registreringen spør vi etter:
• Legitimasjon
• Oversikt over faste medisiner
• Navn på fastlege/legekontor
• Frikort
• Andre relevante helseopplysninger

Vi har ikke tilgang til din journal fra andre behandlingssteder.

Ventetid og prioriteringer
Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad

Høy prioritering
Pasienten tas inn omgående. Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

Rask prioritering
Pasienten bør få hjelp innen 2 timer. Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

"Kan vente" prioritering
Kan vente til fastlegen åpner neste dag. Vurderes etter kapasitet. Eksempler: Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

Du vil kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen. Dette fordi andre trenger hjelpen raskere. Ta alltid kontakt med helsepersonellet om du opplever at tilstanden din forverres under ventetiden.

Betaling

Alle som oppholder seg i Norge får helsehjelp hvis det haster.

At du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester betyr ikke at du selv kan velge hva slags tjeneste eller hjelp du skal få. Det er en faglig vurdering av behovet ditt som avgjør hva du får.

Selv om du har rett til helsetjenester, må du betale en egenandel for mange av tjenestene. 
Det betales en egenandel etter faste takster . I tillegg må du betale for medisiner, forbruksmateriell, prøver og annet utstyr som blir brukt.

Betalingen gjøres i betalingsautomaten. Dersom du ønsker faktura, blir du belastet et ekstra gebyr.
Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, arbeidsskade og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. 

Dersom du har spørsmål ang. betaling, ta gjerne kontakt med oss via epost: legevakt@follolms.no