Dersom du av medisinske grunner trenger drosjetransport til fastlege eller legevakt må dette avtales med fastlegen eller Follo legevakt på forhånd, før evt. drosje bestilles. Dersom legen vurderer at det av medisinske grunner er nødvendig med drosje, bestiller legekontoret/legevakten dette for deg. Det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle om man kan ta offentlig transport eller ikke.
 
Dersom du får drosje med rekvisisjon fra lege, betaler du gjeldende egenandel for dette, dersom du har frikort er det gratis.

Reise uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant hos helsenorge.no eller tlf. 800 43 573.
Du søker ved å sende inn et reiseregningsskjema, kvitteringer og oppmøtebekreftelse til:
Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk.
3702 Skien.

Senest seks måneder etter at reisen er foretatt. 


Reiseregningsskjemaet finner du på: helsenorge.no. Der du også kan sende inn søknaden elektronisk.

Husk å legge ved følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på at du har vært til behandling (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel).
 • Alle kvitteringer du får på reisen.
 • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov.
  Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette.

 

Garantiordningen kommunal transportstøtte til og fra Follo Legevakt (for Nesodden kommune)

Ovennevnte om pasientreiser gjelder for alle. Men i spesielle tilfeller, dersom du ikke får dekket reiseutgifter med taxi til/fra Follo Legevakt via Pasientreiser HF, har Nesodden kommune videreført transportstøtte til Follo legevakt for pasienter fra Nesodden som ikke kommer seg dit på annen måte.
NB! Les det som står om transport først.

For å kunne benytte garantiordningen kommunal transportstøtte må følgende dokumentasjon legges ved:

 • Bekreftelse på at man har fått avslag til dekning av reiseutgifter fra Pasientreiser HF
 • Bekreftelse på at du har vært til behandling på Follo Legevakt  (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel).
 • Alle kvitteringer du får på reisen.
 • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov.
  Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette.