Til informasjon om betaling av helse- og omsorgstjenester.

Alle som oppholder seg i Norge får helsehjelp hvis det haster.

At du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester betyr ikke at du selv kan velge hva slags tjeneste eller hjelp du skal få. Det er en faglig vurdering av behovet ditt som avgjør hva du får.

Selv om du har rett til helsetjenester, må du betale en egenandel for mange av tjenestene. 
Det betales en egenandel etter faste takster . I tillegg må du betale for medisiner, forbruksmateriell, prøver og annet utstyr som blir brukt.

Betalingen gjøres i betalingsautomaten. Dersom du ønsker faktura, blir du belastet et ekstra gebyr.
Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, arbeidsskade og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel.