Beskrivelse: C:\Users\oyvkra01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\FESHWG5I\Logo LMS versjon 2 WEB.PNG

 


Styret for Follo lokalmedisinske senter IKS

 

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Torsdag 23.5.19 Kl 16.30-18.30

Sted: Ski sykehus Møterom 2A.

 

DAGSORDEN:

17/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

18/19 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20.3.19

19/19 ORIENTERINGSSAKER

20/19 STATUS aktivitet og foreløpig regnskapstall pr april 2019

21/19 Status ulike prosesser/anskaffelser inn mot 2020

22/19 Oppsigelse av avtale fra Ski, Oppegård og Nesodden. Muntlig redegjørelse om status og representantskapsmøte v/styreleder. Vedlegg rapport sendt rep skapet

23/19 Muntlig redegjørelse v/daglig leder vedrørende sak sendt kommunalsjefer i Ås, Frogn og Enebakk. Vedlegg

24/19 Evaluering av styret. Vedlegg

 

 

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder

Vedlegg

18/19 Protokoll

19/19 Orienteringssaker

                Vedlegg: Utfordrende drift av legevakt

20/19 Status

22/19 rapport sendt rep skapet

23/19 rapport sendt kommunalsjefer

24/19 Evaluering av styret