Nyttig samarbeid

Samarbeidet innebærer at innbyggerne fra Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås har legevakt i samme lokaler på Ski sykehus fra 1.1.2020.

 

Bakgrunnen for samarbeidet er at tilbudet ved Follo LMS IKS skal erstattes med en ny, samlet legevakt i samarbeid med Nordre Follo. Vedtaket ble fattet i desember. Dette er godt tatt imot av de ansatte ved begge legevaktene og det ble raskt invitert til samarbeid og felles drift.

 

Et bedre faglig tilbud

- Hensynet til de ansatte og ønsket om å gi et bedre faglig tilbud til innbyggerne har vært motivasjonen for å samarbeide om dette viktige tilbudet til innbyggerne i Follo, sier kommunalsjef Marit Janne Rød Kronborg. Kapasiteten ved legevakten og på vakttelefonen bedres ved denne løsningen. 

 

Ring alltid 116 117

Alle som trenger legevakt skal ringe legevaktnummeret 116 117.