Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Til orientering - alle besøkende, vedr. koronavirus

Pga. unntakstilstand har vi dessverre forlenget svartid på 116 117

Innbyggere som har spørsmål omkring koronavirus, men som føler seg friske - se den enkelte kommunes nettside for informasjon og egne opprettede, betjente koronatelefonnumre.

Generelle spørsmål, dersom du ikke finner svar på fhi.no kan rettes til Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015.

Vi besvarer alle henvendelser forløpende.  Pågangen på telefonen er stor og vi ber om forståelse for dette.

 

 

Besøksstopp til sengepost

Viktig informasjon til alle pårørende og besøkende til døgnpost/KAD

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi innført besøksstopp til KAD/ØHD for å beskytte mot smitte.