Lokalmedisinske Senter IKS er lokalisert ved Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski.

Telefon: 116 117

Ta kontakt på følgende måte:

  • Ring fastlegen først.
  • Dersom legekontoret er stengt, kan du ringe 116 117, direkte.
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Legevakten tilbyr hjelp til deg som opplever akutt sykdom, skade eller krise.  På legevakten må vi prioritere de sykeste pasientene først, og dette vurderes utfra en standard som brukes over hele landet.  116 117 er et landsdekkende legevaktsnummer, som vil bringe deg til den nærmeste legevaktssentralen.  Det er gratis å ringe dette nummeret.

Samtalen vil bli besvart av sykepleier som vil stille mange spørsmål rundt din helsetilstand og dine personalia.  Dette er fordi vi skal kunne formidle rett hjelp til rett tid.  Noen ganger får du råd og veiledning av sykepleier over telefon, andre ganger vil du bli henvist til din fastlege.  Du kan også bli bedt om å møte opp på legevakten. 

I enkelte tilfeller vil det komme en lege hjem til deg eller din samtale videreformidles til 113.  For at du skal få rett type hjelp ønsker vi at du ringer før du kommer til legevakten.

Hva legevakten kan hjelpe med:

  • Legevakten tilbyr hjelp ved akutte sykdommer, skader og kriser
  • Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov
  • Legevakten kan kontaktes ved behov for akutt legehjelp i hjemmet
  • Ved behov for legehjelp skal man som regel henvende seg til egen fastlege

Mer informasjon om legevakt:

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt