Dato

Aktuelle tema/saker

22. Januar

Statusrapport

Presentasjon av handlingsplan for 2019

Diskusjon rundt framtidige lokaler legevakt, oppfølging etter representantskaps møtet

 

13. Mars – styreseminar Kl 8.30-16.00

Styremøte kl 8.30-9.30 deretter felles styreseminar med styret, ledergruppen og tillitsvalgte.

Styremøtet: Statusrapport aktivitet og økonomi

Behandle årsmelding og årsregnskap

Styreseminar:

Gjennomgang av klager 2018

23. Mai

Statusrapport aktivitet og økonomi

20. Juni

Statusrapport aktivitet og økonomi

 

29. August

Statusrapport aktivitet og økonomi

Behandle økonomi og handlingsplan

 

17. Oktober

Statusrapport aktivitet og økonomi

God kjenne beredskapsplan del 1

12. Desember

Statusrapport aktivitet og økonomi

Etiske retningslinje Follo LMS