Fom 01.11.20 er ansatte ved Follo Lokalmedisinske Senter IKS virksomhetoverdratt til Nordre Follo kommune. Virksomheten blir et vertskommunesamarbeid med nytt navn - Follo Medisinske Senter.

Dersom dere ønsker å kontakte oss via epost er ny kontaktinfo: post@nordrefollo.kommune.no

Legevakt kontaktinfo er fortsatt 116 117 og tlf. til vaktrom KAD er 64 85 61 00.