Ved døgnposten har vi 14 senger.

Det er lege til lege innleggelse, det betyr at det er fastlege eller legevaktslege som avklarer sammen med legen på døgnposten om du skal få et tilbud om innleggelse her hos oss. Det er utarbeidet medisinsk faglige kriterier i samarbeid med Ahus slik at du får rett behandling på riktig sted.  Døgnposten gir innbyggerne i Follo et kvalitetsmessig godt tilbud ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke krever spesialisthelsetjeneste.

Vi har en samarbeidsavtale med Ahus. Er det tvil om du kan behandles ved Follo LMS eller trenger behandling i sykehus vil du sendes til akuttmottaket på Ahus for en avklaring, deretter kan du få en seng ved Follo LMS for videre behandling om du ikke skulle trenge sykehusbehandling. Dette for å sikre riktig behandling på rett plass. 

Døgnposten er et tilbud i stedet for innleggelse på sykehus.  Personalet ved avdelingen har stor faglig bredde med felles mål om å tilby pasientene et faglig godt tilbud om pleie og medisinsk behandling.  Vi har også egen fysioterapeut. Tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse på sykehus.

Hvem kan legges inn på døgnposten?

Follopasienter med behov og funksjonsnivå som avdelingen kan behandle og ivareta.  Risiko for akutt alvorlig forverring av tilstand under oppholdet på avdelingen skal være vurdert som liten før innleggelse.

Medisiner

Dersom pasienten benytter medisiner avdelingen trenger tid for å skaffe ber vi pasient/pårørende om å ta dette med for å unngå opphold i medisinering.

Liggetid

Gjennomsnittlig liggetid ved døgnposten er 3 døgn.

Legevisitt

Legevisitt gås på formiddagen og ved behov på kveldstid.

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at døgnposten ikke har ansvar for gjenglemte ting.  Smykker og verdisaker bør legges igjen hjemme.

Besøkstider

Vi har ingen faste besøkstider, men ber om at det tas hensyn til legevisitt og medpasienter.  Gjør gjerne avtale med personalet.  Pasienter på dobbeltrom kan motta besøk på oppholdsrommet. 

Transport

Egen bil: Gratis parkering på oppmerkede plasser

Buss: Rute 512 fra Ski Stasjon

Telefon direkte til vaktrom: 64 85 61 00