• Samtlige pårørende må ringe og avtale besøk før de kan komme. Ring tlf. 64 85 61 00 til vaktrom.

  • Besøkende møtes av besøksvert ved inngangen. De skal svare på  spørsmål og de skal skrives inn i besøkslogg (dette er for smitteoppsporing). Besøkende skal utføre håndhygiene og blir vist til besøksplass/pasientrom (ikke lengere påkrevd med hansker og munnbind).

  • Max 2 pasienter kan ha besøk om gangen.

  • Besøkende må overholde avstandsregelen på minimum 1 meter til pasient, ansatte og andre

  • Besøkets varighet er opp til 30 min for besøkende og pasient.

  • Besøk foretas ute eller inne, på pasientens rom

  • Maks 3 besøkende pr besøk. Er det en familie med barn kan antall økes til maks 4

  • Om pasienten som besøkes deler toalett med andre, skal pårørendetoalettet benyttes av de besøkende.

  • Inntil videre, skal ikke medbrakt mat og drikke benyttes under besøket