Styret i Follo Lokalmedisinske senter IKS
 

Funksjon:

Navn:

Kommune:

Vara:

Leder

Karin Moe Røisland

Nesodden

Karl Rogne

Nestleder:

Einar Magnus Strand

 

Frogn

 

Hanne Alm

 

Harald Vaadal

Oppegård

Grethe Haugan

 

Anne Odenmarck

 

Ås

Unn Hegg

 

Rune Hallingstad

Enebakk

Kristian Kamben

 

Mette Feie Haram

 

Ski

Camilla Brun

Ansattes representanter

Turi Catrine Bakstad,

 

 

Sykepleier legevakten

 

Ansattes representanter

Mehmet Harbiyeli

Lege legevakten

 

 

Oppdatert 17.8.2018