Gjennom tilbakemeldinger (ris og ros) kan vi få nyttig informasjon som vi kan lære av og bruke i videreutviklingen av tilbudet til pasienter og pårørende.  Vi vet av erfaringer at mange pasienter og pårørende opplever ting de ønsker å fortelle om.  Både saker som gjelder Follo Lokalmedisinske Senter IKS sitt servicetilbud og hvordan pasienter og pårørende blir møtt som medmennesker kan formidles til oss via epost: post@follolms.no

 

Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde sensitive personopplysninger (personnummer,diagnose, osv)

Vi håper at alle som tar kontakt vil underskrive med navn, men det er mulig å være anonym dersom du ønsker det.